Analogowe wspomnienia

Zdjęcia wykonane w latach 1999 – 2008 w całości na kliszach analogowych i slajdach